Søg
  • Mie Liv Hansen

Er du en god digital leder?"The world is changing very fast. The fast companies will beat the slow."


Budskabet fra ovenstående citat af Rupert Murdoch er, at virksomheder i højere grad end tidligere bør handle hurtigt, så de kan sikre vækst og i sidste ende opnå målopfyldelse og succes. Dette skyldes i høj grad den digitale transformation, som medfører, at den forretningsmæssige virkelighed ændrer sig hurtigere og hurtigere. Transformationen kræver innovative ledere med et digitalt mindset, som ikke kun kan træffe hurtige, men også kloge valg.

Men hvordan identificerer man disse ledere? Hvilke kernekompetencer har de, og hvordan ser deres profil helt overordnet ud? Det vil jeg forsøge at give et bud på her, hvor jeg har udledt 3 kendetegn for den gode digitale leder, kendetegn som vi holder særligt øje med, når vi hjælper vores kunder med at rekruttere morgendagens ledere. Kan du kende dig selv i nedenstående?#1 Forståelse for den digitale ledelsesrolle

I vores nuværende digitale tidsalder er mulighederne mangfoldige. Teknologier udvikles i hobetal, og det giver virksomhederne mange digitale forretningstiltag at forholde sig til. Essensen af god digital ledelse ligger derfor i forståelsen af, hvornår man skal omfavne nye digitale muligheder og hvornår, man skal vente?


Ledelse har altid handlet om til- og fravalg, men i en tidsalder hvor virksomheder og organisationer gennemgår historiske digitale transformationer, vil der helt automatisk opstå flere, måske endda daglige valg, og det er essentielt at kunne skelne og sortere mellem mulighederne ud fra ”nice” og ”need”. Man skal derfor både være mulighedsorienteret og innovativ i sin tankegang, men samtidig også kritisk.


Den digitale leder anerkender desuden, at digital transformation ikke kun omhandler teknologi, men i lige så høj grad om strategi, struktur, kultur, mennesker, evner, omstillingsparathed og konkurrencedygtighed. Det er derfor helt essentielt at inddrage medarbejdernes faglighed og indsigt i forretningsprocesserne som en naturlig del af den digitale strategi.#2 Teknologisk nysgerrighed

Hvis man skal lede virksomhedens digitale transformation, er det essentielt, at man forstår og taler det samme sprog som medarbejderne. Dette er selvfølgelig en generel og vigtig forudsætning for alle ledere. Men hvis man beskæftiger sig med et område, hvor nye digitale forretningsmodeller udvikles ekstremt hurtigt, er det altafgørende, at man interesserer sig for, og hurtigt kan se, mulighederne i de teknisk avancerede løsninger - og drøfter anvendelsesmuligheder med sine medarbejdere.


Den gode digitale leder skal således også være nysgerrig og prioritere tid på at søge innovativ viden uden for virksomhedens matrikel. Nysgerrighed, motivation og en stærk faglig interesse er en naturlig del af det digitale mindset, hvorfor man som leder også selv skal kunne bane vejen med innovative ideer samt inddrage medarbejdere og kolleger i processen på rette tid og sted.#3 Kommunikation

Indgående forretningsforståelse og stærke formidlingsevner er hjørnestenen for det tredje og sidste kendetegn ved den gode digitale leder. For når man har at gøre med en digital transformation, er det vigtigt, at hele organisationen har en indsigt i, hvilke forandringer transformationen medfører - og hvorfor den skal gennemføres.


Giver den mening? Gælder det også mig?


Hele organisationen skal forstå, hvordan vi bliver digitale. Og netop derfor er gennemsigtighed og kommunikation vigtige fokuspunkter for den gode digitale leder. Man skal have kompetencerne til at formidle de digitale muligheder, som noget der ikke kun skaber mening for den øverste ledelse og egen afdeling, men for hele virksomheden/alle ansatte. Ligeså skal man have overskuddet til at involvere alle relevante medarbejdere i processen og benytte sig af deres indsigt inden for et givent forretningsområde til at optimere virksomhedens digitale transformation.

3 visninger0 kommentarer
KONTAKT

H C Andersens Boulevard 9, 1. th.1553 København V, Danmark

+45 3030 4996

mieliv.dk@gmail.com

Lisberg Interim

  • LinkedIn Social Ikon
  • Black Facebook Icon

© 2020 by Mie Liv Hansen