Søg
  • Mie Liv Hansen

Er interim ressourcer en god idé?

Opdateret: 29. apr. 2020

Er tilførsel af midlertidige ressourcer en god idé for virksomhederne?

I usikre tider er mange virksomheder tilbageholdende med at fastansætte ledere og specialister, på trods af, at der et behov for ekstra ressourcer til at klare de aktuelle opgaver i såvel drift som på projekter. Løsningen kan her være tilførsel af midlertidige ressourcer, det vil sige en interim leder eller interim specialist. Jeg vil her opridse nogle fordele ved det:

1. Det er fleksibelt Det er hurtigt og effektivt, og virksomheden er kun bundet til den aftalte periode. Fra første kontakt til den anviste person kan starte på opgaven, går der typisk kun nogle få dage. Kontrakten kan opsiges med meget kort varsel, virksomheden er kun forpligtet til at betale for de dage, hvor den anviste ressource har arbejdet for virksomheden.

2. Ekstra kompetencer tilføres En velkvalificeret person med de rette faglige og personlige kompetencer kan bidrage med kompetencer og erfaringer fra andre og lignende situationer og opgaver, og ofte med ’et ekstra gear’. Som regel er interim personen overkvalificeret til den aktuelle stilling, og det er helt bevidst. På den måde kan personen hurtigere indtræde f.eks. i beslutningstagerens rolle som leder af en driftsenhed eller et projekt. Er det en interim specialist vil denne kunne tilføre værdi til et projekt eller en opgave meget hurtigt. Interim specialister er kendetegnet ved at have en god ’hands-on’ tilgang og medbringer ofte en stærk værktøjskasse, f.eks. viden inden for specifikke IT-systemer. 3. Det er omkostningseffektivt En interim leder eller specialist er ikke en del af den faste stab og dermed heller ikke en del af personalebudgettet og det såkaldte ’head-count’, der ofte er en kritisk nøgleparameter i mange virksomheder.

Udgifterne til interim ressource afhænger af dennes kvalifikationer og eget krav til honorar for den aktuelle opgave, og tidshorisonten for engagementet.

En tommelfinger regel er dog, at virksomheden skal regne med en totalomkostning på 40-50 % mere end den bruttoløn, som personen skulle have som fastansat i virksomheden. Husk på, at virksomheden slipper jo for at betale feriepenge, pensionsbidrag, sundhedsforsikring, ATP mm. for den pågældende person. Anvisningshonorar til Lisberg er indregnet i den nævnte merudgift.

1 visning0 kommentarer
KONTAKT

H C Andersens Boulevard 9, 1. th.1553 København V, Danmark

+45 3030 4996

mieliv.dk@gmail.com

Lisberg Interim

  • LinkedIn Social Ikon
  • Black Facebook Icon

© 2020 by Mie Liv Hansen